PROJECT DETAILS

In opdracht van Re Use Materials, voerde Bouwstof Limburg een uitgebreide stoffeninventarisatie uit. Het 28 woningen tellende flatgebouw, met een totale oppervlakte van 1820m², is geïnventariseerd aan de hand van het Limburg duurzaam sloopprotocol. Hierin was exact vastgelegd welke materialen geïnventariseerd moesten worden en op welke wijze.