PROJECT DETAILS

Treebeek (Brunssum) wordt op grote schaal nieuw ingericht. De afgelopen jaren zijn reeds intensieve stappen in de verbetering van de kwaliteit van de hele wijk gemaakt en deze zetten zich door in de vernieuwing rondom het Treebeekplein. Zo worden 96 portieketagewoningen aan dit plein gesloopt, waarbij de ambitie geldt dat de vrijkomende sloopmaterialen uit de flats hergebruikt kunnen worden bij de bouw van nieuwe woningen. Om deze sloop circulair te laten verlopen, ontzorgt Re Use Materials haar opdrachtgever Wonen Zuid in de duurzame en sociale sloopwerkzaamheden. Hierbij ligt de nadruk op het sociale aspect door een zo hoog mogelijke inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en op het duurzame aspect door de focus op hergebruik en hoogwaardige recycling.