PROJECT DETAILS

Bouwstof Limburg heeft een stoffeninventarisatie uitgevoerd voor een groot zorgcomplex gelegen in Heerlen. In dit project is er gekeken naar de materialen die nog aanwezig waren in het pand en uiteraard is er uitvoerig ingegaan op de diverse materialen die dit pand rijk is. Resource Limburg heeft na deze stoffeninventarisatie de materialen die één op één hergebruikt zouden kunnen worden aangeboden op haar webshop, deze is toegankelijk via www.resourcelimburg.nl.