DE STOFFENINVENTARISATIE

Wat is een stoffeninventarisatie?

Het uitvoeren van een stoffeninventarisatie is altijd het vertrekpunt bij het duurzaam slopen van woningen of ander vastgoed. Door het uitvoeren van een stoffeninventarisatie wordt de gewenste data, m.b.t. de vrijkomende producten en grondstoffen uit de te slopen woningen verzameld.

Bouwstof Limburg biedt de stoffeninventarisatie aan waarbij de eisen die in het het Limburgs duurzaam sloopprotocol gesteld worden altijd gehanteerd wordt als minimum. Daarnaast kan de inventarisatie worden uitgebreid waarbij de opdrachtgever bepaald welke additionele materialen geïnventariseerd worden. Er word door een team van specialisten die werkzaam zijn in de sloop en asbest mee geadviseerd over de staat en mate van hergebruik van materialen. Ook wordt er meegedacht op het gebied van duurzaam slopen.

De verzamelde data uit de stoffeninventarisatie wordt vervolgens vastgelegd in een rapportage. In deze rapportage worden de kansrijke materialen benoemd alsmede de mate van hergebruik bepaald. Ook word er in gegaan over de mate van demontage, verontreiniging , waarde en afvoer van de geïnventariseerde materialen.

Wat krijgt u?

De stoffeninventarisatie bevat de volgende onderdelen:

  • Deskstudie: met behulp van beschikbare tekeningen en toegestuurde informatie van de klant wordt gekeken welke materialen aanwezig zijn;
  • Visuele inspectie, Het inmeten van de materialen die via deskstudie niet te achterhalen zijn en kwaliteitsbepaling: het bouwteam voert een visuele inspectie en een kwaliteitsbepaling uit van de aanwezige materialen;
  • Deze informatie wordt verwerkt in een standaard inventarisatie die binnen de kaders vallen van het duurzaam sloopprotocol, deze wordt verwerkt in een rapportage;
  • Deze rapportage wordt besproken met het bouwteam. Het bouwteam bekijkt of de materialen helemaal of gedeeltelijk demontabel zijn. Ook wordt aangegeven of de materialen beschikbaar zijn voor hergebruik (direct of indirect), recycling of energie.
  • De vrijkomende materialen, producten en de E- en W-installaties worden opgenomen in de rapportage.

Soorten inventarisaties

Quick Scan

Bij een quick scan wordt alleen het gebouw visueel geïnspecteerd op de in het oog eerste opvallende en de meest waardevolle materialen.

Bij een quick scan wordt alleen het gebouw visueel geïnspecteerd op de in het oog eerste opvallende en de meest waardevolle materialen.

Uitgebreide stoffeninventarisatie

Bij een uitgebreide stoffeninventarisatie wordt het gebouw visueel geïnspecteerd maar er wordt ook destructief te werk gegaan. Dit wil zeggen dat er ook achter de wanden en vloeren wordt gekeken voor her te gebruiken materialen.