DE STOFFENINVENTARISATIE

Wat is een stoffeninventarisatie?

Het uitvoeren van een stoffeninventarisatie is altijd het vertrekpunt bij het duurzaam slopen van woningen of ander vastgoed. Door het uitvoeren van een stoffeninventarisatie wordt de gewenste data, m.b.t. de vrijkomende producten en grondstoffen uit de te slopen woningen verzameld.

Bouwstof Limburg biedt de stoffeninventarisatie aan waarbij het Limburgs duurzaam sloopprotocol altijd gehanteerd wordt als minimum. Daarnaast kan de inventarisatie worden uitgebreid waarbij de opdrachtgever bepaald welke additionele materialen geïnventariseerd worden.

De verzamelde data uit de stoffeninventarisatie wordt  vervolgens vastgelegd in het vastgoed informatiesysteem Cirdax+. Door het bestuderen van de geregistreerde data ontstaat kennis van zaken. Met deze kennis kan Bouwstof Limburg de vrijkomende producten en grondstoffen eerder de weg naar de markt laten vinden. Op deze wijze ontstaat een afzetmarkt voor herbruikbare producten en grondstoffen.

ihg2

Wat krijgt u?

De stoffeninventarisatie bevat de volgende onderdelen:

  • Deskstudie: met behulp van beschikbare tekeningen en informatie wordt gekeken welke materialen aanwezig zijn;
  • Visuele inspectie, het maken van 360 graden foto’s en kwaliteitsbepaling: het bouwteam voert een visuele inspectie en een kwaliteitsbepaling uit van de aanwezige materialen;
  • Deze informatie wordt verwerkt in een standaard inventarisatie die binnen de kaders vallen van het duurzaam sloopprotocol, deze wordt verwerkt in een rapportage;
  • Deze rapportage wordt besproken met het bouwteam. Het bouwteam bekijkt of de materialen helemaal of gedeeltelijk demontabel zijn. Ook wordt aangegeven of de materialen beschikbaar zijn voor hergebruik (direct of indirect), recycling of energie.
  • De vrijkomende materialen, producten en de E- en W-installaties worden opgenomen in het vastgoed informatiesysteem Cirdax+, deze gegevens zijn inzichtelijk voor alle participerende partijen in het project.

Soorten inventarisaties

Quick Scan

Bij een quick scan wordt alleen het gebouw visueel geïnspecteerd op de in het oog eerste opvallende en de meest waardevolle materialen.

Bij een quick scan wordt alleen het gebouw visueel geïnspecteerd op de in het oog eerste opvallende en de meest waardevolle materialen.

Uitgebreide stoffeninventarisatie

Bij een uitgebreide stoffeninventarisatie wordt het gebouw visueel geïnspecteerd maar er wordt ook destructief te werk gegaan. Dit wil zeggen dat er ook achter de wanden en vloeren wordt gekeken voor her te gebruiken materialen.